ยโสธรร่วมงานกีฬาคุมประพฤติอิสานใต้สัมพันธ์ครั้งที่ 21 “อุบลเกมส์”

ยโสธรร่วมงานกีฬาคุมประพฤติอิสานใต้สัมพันธ์ครั้งที่ 21 “อุบลเกมส์”ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2 กุมภาพันธ ์2562 เวลา08.30 น.นายประ
สาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอิสานใต้สัมพันธ ์ครั้งที่21 นายไพรัช. ปฐมวงศ์ไพรัช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่ภาค 3 ได้จัดการแข่งขันกีฬาคุมประพฤติอิสานใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพประจำทุกปีในครั้งที่ 20 มีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว เป็นเจ้าภาพและครั้งที่ 21ครั้งนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้จัดทำการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติฯภายใต้ชื่อ”อุบลเกมส์” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความรู้รักสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มองค์กร เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ของบุคลากรให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีสำงานนักงานคุมประพฤติ 15 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร /จังหวัดอำนาจเจริญ/จังหวัดอุบลราชธานีและสาขาเดชอุดม/จังหวัดนครราสีมา-สาขาบัวใหญ่-สาขาสีคิ้ว-สาขาพิมาย/จังหวัดชัยภูมิ-สาขาภูเขียว/จังหวัดบุรีรัมย์-สาขานางรอง/จังหวัดศรีสะเกษ-สาขากันทรลักษ์/จังหวัดสุรินทร์ มีการแข่งขันกีฬา6ประเภท ฟุตบอลชาย-เซปักตะกร้อชาย-เปตองชาย-หญิงวอลเลยบอลหญิงปิดท้ายด้วยกีฬามหาสนุกและการประกวดกองเซียร์//

พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย