เพลิงไหม้อาคาร บ้านพักคนงานและโรงเก็บของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิษณุโลก ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร บ้านพักคนงานและโรงเก็บของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมได้ประสานรถดับเพลิง องค์การส่วนตำบลปากโทก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง

องค์การส่วนตำบลวัดจันทร์ เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เทศบาลบ้านคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ร่วมดับเพลิงที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย ร.ต.อ.อมร ตฤปอัชฌ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นครึ่ง ปูนและไม้ เป็นที่พักคนงานและโรงเก็บอุปกรณ์ของช่างภายในโรงเรียน เพลิงสงบเวลา 03.00 น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย