ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธ.ก.ส. ประจำปี 2565

ณ วัดกำแพง (บางแวก) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และวัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเป็นการสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกิจกรรมกับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่
โดยมีคณะกรรมการ และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีในทุก ๆ ปี ในทุกภูมิภาค จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมกฐินสามัคคีที่วัดในจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 จังหวัดแพร่ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชุมพร และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2565 และจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เพื่อร่วมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาล และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่