ร้อยเอ็ด จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่

ร้อยเอ็ด/…
ร้อยเอ็ด จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 21.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายสนอง ดลประสิทธิ์ , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด , พลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ภูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดมนต์ข้ามปี โดยมี พระสุขุมวามเวที เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พุทธศักราช 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันที่ 1 มกราคม 2565

เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพัฒนาจิตใจด้วยกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม เป็นมงคลชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย ตลอดจนประชาชนจะได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถพาครอบครัวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้ทั้งที่วัด หรือรับชมผ่านทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊คเพจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการลด ละ เลิกอบายมุข ด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน