ร้อยเอ็ด2วันตาย3 เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง บาดเจ็บ 11 รายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ร้อยเอ็ด2วันตาย3 เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง บาดเจ็บ 11 รายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด , นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดย ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมสะสม 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2564 เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว 13 ครั้ง บาดเจ็บ 11 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอหนองพอก จำนวน 3 ครั้ง และอำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอธวัชบุรี , พนมไพร , โพนทราย อำเภอละ 1 ราย
ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชน บูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งกองร้อยน้ำหวานภาคประชาชนและชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน

และได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เกิดความปลอดภัย และห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

จากนั้น นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำเรื่องการจัดงานรื่นเริงให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมถึงการดื่มสุราแล้วขับรถบนท้องถนน การขับขี่ด้วยความเร็ว โดยให้ทุกคนต้องรับผิดชอบส่วนรวม โดยต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ โดยทุกภาคส่วนจะบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด