ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมปล่อยแถวภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่โครงการร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0( ROI ET SMART SAFETY ZONE 4.0)

ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมปล่อยแถวภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่โครงการร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0( ROI ET SMART SAFETY ZONE 4.0)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันนี้( 1 ม.ค. 65 )เวลา00.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด,
พ.ต.อ.ศิรสัณห์ เยื้อนสงวนชัย รอง ผบก .ภ.จว.ร้อยเอ็ด
สภ.เมืองร้อยเอ็ด โดย พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด , พ.ต.ท.กฤษฎิ์ภิวัชร ปรีดาพันธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด,พ.ต.ท.บุญสืบไชยน้ำอ้อม สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
ร่วมปล่อยแถวภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่โครงการร้อยเอ็ด สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0( ROI ET SMART SAFETY ZONE 4.0)
กำลังประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.27
3.เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
4.เจ้าหน้าที่เทศกิจ
5.เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาล
6.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7.สื่อมวลชนท้องถิ่น

รวมกำลัง 94 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งาน เค้าดาวน์ หอโหวต ร้อยเอ็ด 2565 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการฯ
มีประชาชนมาร่วมงานประมาณ500คน ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ งานยุติเวลา 00.15น.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว