พะเยา ฝุ่นควันพิษ เกินค่า 154 ไร้ลมฝน ร้อนควัน

พะเยา ฝุ่นควันพิษ เกินค่า 154 ไร้ลมฝน ร้อนควัน

วันที่ 27 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีหมอกควันพิษปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณส่งผลกระทบไปทั่วซึ่งในเขตพื้นที่ก็ยังมีการเผาป่า ทำให้เกิดฝุ่นควันพิษ ผสมผสานกับฝุ่นควันเก่าที่ยังคงลอยปกคลุม ทั่วจังหวัด ติดต่อกันมาหลายวันท้องฟ้าปิดปกคลุมไปด้วยหมอกควันไร้ลมไร้ฝน ทำให้หมอกควันพิษส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

จากการตรวจวัด คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ