ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท่าอาศยานเบตง เตรียมการรับเสด็จฯ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท่าอาศยานเบตง เตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้าท่าอากาศยานเบตง และพื้นที่มวลชนเฝ้ารับเสด็จ ตาม เส้นทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเบตง สองฝั่งถนนและบริเวณหน้าโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ตำบลยะรม
เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ซึ่งจะเสด็จเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เรือนจำอำเภอเบตง โดยมี นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร สมาชิก อส. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593