วันขึ้นปีใหม่จันทบุรี ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ ตามวิถี New Normal

วันขึ้นปีใหม่จันทบุรี ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ ตามวิถี New Normal

เช้าวันนี้ ( 1 ม.ค.65 ) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 200 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ ที่เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดขึ้นทุกปี แต่ได้เว้นมา 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 และมีประชาชนนำครอบครัวมาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ New Normal โดยจัดงานภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 อย่างเคร่งครัด รอบพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้แบ่งพระออกรับบิณฑบาตรออกเป็น 8 สาย กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ และหลังจากตักบาตรเสร็จประชาชนได้พาครอบครัวร่วมกันปล่อยนก ปล่อยปลาในพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยเป็นการทำทานเสริมสิริมงคล รับวันปีใหม่ 2565

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก