เสริมสร้างเยาวชนรักษาค่านิยม “มุ่งพัฒนาประเทศ”

เสริมสร้างเยาวชนรักษาค่านิยม “มุ่งพัฒนาประเทศ”

หน่วยเฉพาะกิจราชมนู พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่ 302 กองกำลังนเรศวร , ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 301 และ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3102 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 และ

ชุดโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่ อำเภอพบพระ ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างเยาวชนรักษาค่านิยม “มุ่งพัฒนาประเทศ” เพื่อสร้างความรักความปรองดองกันภายในชาติ และรับรู้เท่าทันถึงภัยของยาเสพติด ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

#กองกำลังนเรศวร
#หน่วยเฉพาะกิจราชมนู
#ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังนเรศวร