หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 จัดบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 จัดบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 จัดการเรียนการสอนวิชาจิตอาสาให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 – 5 ศูนย์ฝึกค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของ โครงการจิตอาสา และสอนการสวมหมวก และผ้าพันคอที่ถูกต้อง โดยมีวิทยากรแนะนำของหน่วยคือ ร.ท.เผ่าไท ไตรสุวรรณ จิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 2/65