ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพรปีใหม่ขอให้ประชาชนปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดโควิด มีความมั่นคงในการดำรงชีพ ตลอดปี 2565 และตลอดไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อวยพรปีใหม่ขอให้ประชาชนปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดโควิด มีความมั่นคงในการดำรงชีพ ตลอดปี 2565 และตลอดไป

ค่ำวันนี้ ( 31 ธ.ค.64 ) ที่บริเวณเวทีหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่อง แต่ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ร่วมงานทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินภายในงาน แม่ค้า – พ่อค้า ต้องแสดงผลตรวจ ATK ปลอดจากโรคโควิด – 19 โดยก่อนเวลา 24.00 น.นายสุธี ทองแย้ม ได้นำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหะกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน ร่วมขึ้นเวที มีการจับรางวัลผู้โชคดีตู้เย็น และเงินสดมูลค่า 5,000 บาท และกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชน และผู้มาร่วมงานที่รอนับถอยหลัง เข้าสู่ปี 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวอวยพร ส่งความสุขชาวจันทบุรีทุกคนพร้อมขอพร อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้กับชาวจันทบุรี ทุกคนมีแต่ความสุข

พบแต่ความเจริญ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็สมหวัง มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีความมั่นคงในการดำรงชีพต่อตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงถาวร ที่สำคัญมีความสุขกาย สบายใจ ปลอดโรค ปลอดภัย และปลอดจากโรคโควิด -19 โดยถ้วนหน้า และในเวลา 24.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดพลุ แสง สี เสียงมาจุดเฉลิมฉลอง ยาวประมาณ 8 นาทีสร้างความสว่างไสวทั่วท้องฟ้าในเขตเมืองจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก