พล.ต.ธวัชชัยผบ.มทบ.27จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารผลัดที่ 2/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

พล.ต.ธวัชชัยผบ.มทบ.27จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


พล.ต.ธวัชชัยผบ.มทบ.27จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2
/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันนี้ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม เป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียนติคุณให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๑๔๘ นาย พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการทุกนาย รายงานโดย พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม หก.การข่าว มทบ.๒๗ รักษาการหัวหน้ากองกำลังพล มทบ.๒๗

โดยมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่พลทหาร ๔ นาย ได้แก่ พลทหาร อาสา ศรีวิชา อายุ ๒๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๙ บ้านเขวาเหล่า ม.๒ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด,นายพลทหารพงษ์สวัสดิ์ สุจริตภักดีกุล บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านแห่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ,พลทหารยุทธนา อุตะมะชะ บ้านเลขที่ ๕๘/๑๒ บ้านท่าแห่ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ,พลทหารธณพล ทองคลี่ บ้านเลขที่ ๑๑๒ บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พลทหารปลดประจำการ ผลัดที่ ๒ ครั้งละ ๖ นาย จนเสร็จ
พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม กล่าวให้โอวาทว่า.-วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับน้องๆ ทหารกองประจำการ ที่ได้พร้อมกันมา ในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ก่อนที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ถือว่าพวกเราได้เข้ามารับราชการในกองประจำการนั้น พวกเราทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบ ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด อย่างเต็มขีดความสามารถ จนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา
สิ่งที่อยากจะฝากไว้คือ ขอให้พวกเราทุกคน ปฏิบัติตนเป็นทหารกองหนุนที่ดี พร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป และขอให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต นำสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จากการเป็นทหาร ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ในคราวหน้าทางมทบ.๒๗ จะฝึกอาชีพให้พลทหารในผลัดต่อไป เพื่อให้มีอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองและรอบครัวได้ ถึงแม้จะเป็นทหารกองหนุน มีอะไรที่จะให้ทางมทบ.๒๗ช่วยเหลือ ก็สามารถติดต่อได้ อาทิ ความมั่นคง ความเป็นอยู่แบบพอเพียง การพัฒนาหมู่บ้านชุมชุน ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว