ศรีสะเกษ !! วัดสำโรงพลันประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดินาคปรกและหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ พระครูธรรมธร ปริน ปกากโร (หลวงพ่อปริน) พระครูประกาศธรรมกิจ (หลวงพ่อเงิน) และหลวงปู่ช่วง เทวดาเดินดิน

ศรีสะเกษ !! วัดสำโรงพลันประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดินาคปรกและหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ พระครูธรรมธร ปริน ปกากโร (หลวงพ่อปริน) พระครูประกาศธรรมกิจ (หลวงพ่อเงิน) และหลวงปู่ช่วง เทวดาเดินดิน

เมื่อวันที่ 30 ธัพวาคม 2565 วัดสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายพะเนตร อุทัยรังษี นายอำเภอไพรบึง ได้เป็นประธานประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดินาคปรกและหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ พระครูธรรมธร ปริน ปกากโร (หลวงพ่อปริน) พระครูประกาศธรรมกิจ (หลวงพ่อเงิน) และหลวงปู่ช่วง เทวดาเดินดิน โดยมีนายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ นายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง นายประสบผล สุภาพ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงพลัน และนายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอไพรบึง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก และได้รับความเมตตาจาก พระมหาจันทร์ดี ปัญญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอไพรบึง พระครูปรัยัติสีลาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอปรางกู่ พระมหาวินัย จิตมโย เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต 2 พระครูสีลธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดโนนสูง พระครูอรุณปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ พระครูสุภัทรปทุมกิจ เจ้าอาวาสวัดซำเขียน พระครูพินิจปภากร เจ้าอาวาสวัดพอก พระสมุห์สุวัฒน์ ปภสสโร เจ้าคณะตำบลภูฝ้าย พระอาจารย์อนุวัฒน์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดโอปังโกว์ พระอธิการวิสุทธิ์ จารุวณุโณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอรุณ พระอธิการสมยศ ชยธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโม่ง พระอธิการชิน เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านไทร พระใบฎีกาตรีสูญ กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโนนแฝก

พระอาจารย์นะโมพุทธมนต์ พระอธิการยุทธพงษ์ จนฺทูปโม เจ้าอาวาสวัดเทพไอยราม พระอธิการเมี้ยะ สญญโต เจ้าอาวาสวัดฮ่องสามัคคี เป็นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพิธีหล่อพระพุทธรูป และได้รับความเมตตาจากพระครูวิโรจน์วีราภรณ์ เจ้าคณะตำบลบักดอง พระอธิการสุกิจ ปภสุสโร เจ้าอาวาสวัดโนนสูง พระครูโกศลศาสนวงศ์ เจ้าคณะตำบลกันทรอม และพระครูสุกันตุสีลาถิวัฒน์ วัดศาลาแม่ชีเสาวกาญ เป็นพระเถรอาจารย์นั่งปรก ทั้งนี้เพื่อประดิษฐานไว้ประจำวัดสำโรงพลัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป ผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญ สามารถบริจาคได้ที่.บัญชีธนาคารออมสิน สาขาขุนหาญ เลขที่บัญชี 020-362-116-82 นามวัดสำโรงพลัน ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอธิการนุ่ม อคคปญโญ เจ้าอาวาสวัดสำโรงพลัน โทร.082-142-2309

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ