รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมด่านตรวจปีใหม่ พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมด่านตรวจปีใหม่ พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

วันนี้( 30 ธ.ค.65)เวลา 09.30 น. ที่จังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมและลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ อ.ไทรน้อย ทั้งด่านหลัก และด่านชุมชน ที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปพร. อสม. และประชาชนจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ และมอบนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ฯ
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจว่า ขอให้เน้นเรื่องของกรณีดื่มแล้วขับ รวมทั้ง การสวมหมวกนิรภัย เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลทุกเทศกาล และนำมาซึ่งการบาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบ น้ำดื่ม เสื้อสะท้อนแสง กระบองไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ และ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการปฏิบัติงาน ด้วย
สำหรับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี (ศปถ.จ.นบ.) ได้รายงานอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 (วันที่หนึ่ง) ดังนี้

1. มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 10 ครั้ง
– อ.เมืองนนทบุรี 1 ครั้ง
– อ.ปากเกร็ด 4 ครั้ง
– อ.บางบัวทอง 4 ครั้ง
– อ.บางใหญ่ 1 ครั้ง
2. มีผู้บาดเจ็บ 11 คน
– อ.เมืองนนทบุรี (ช:1) , อ.ปากเกร็ด (ช:4) , อ.บางบัวทอง (ช:4) (ญ:1) , อ.บางใหญ่ (ช:1)
3. มีผู้เสียชีวิต – ราย

สรุปรายงานอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (สะสม 1 วัน) ดังนี้
1. มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
1.1 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง
1.2 บาดเจ็บ 11 คน
1.3 ไม่มีผู้เสียชีวิต
2. อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ
2.1 อ.เมืองนนทบุรี 1 ครั้ง
2.2 อ.ปากเกร็ด 4 ครั้ง
2.3 อ.บางบัวทอง 4 ครั้ง
2.4 อ.บางใหญ่ 1 ครั้ง
3. อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บ
3.1 อ.เมืองนนทบุรี 1 คน
3.2 อ.ปากเกร็ด 4 คน
3.3 อ.บางบัวทอง 5 คน
3.4 อ.บางใหญ่ 1 คน
4. อำเภอที่เสียชีวิต
ไม่มีผู้เสียชีวิต
5. ประเภทยานพาหนะ
5.1 รถจักรยานยนต์ 8 คัน
5.2 รถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน
5.3 อื่นๆ (เดินเท้า) 1 ราย
6. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
6.1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 9 ครั้ง
6.2 ไม่สวมหมวกนิรภัย 9 ครั้ง
6.3 เมาสุรา 4 ครั้ง
6.4 ตัดหน้ากระชั้นชิด 1 ครั้ง
6.5 หลับใน 1 ครั้ง
6.6 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ครั้ง
7. ถนนที่เกิดเหตุ
7.1 ถนนกรมทางหลวง 5 ครั้ง
7.2 ถนนกรมทางหลวงชนบท 4 ครั้ง
7.3 อื่นๆ (ถนนส่วนบุคคล) 1 ครั้ง