ผอ.ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักร กอ.รมน. ภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่

ผอ.ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักร กอ.รมน. ภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักร กอ.รมน. ภาค 3 ส่วนแยก 2 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาเป็นประธารพิธี โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 รวมทั้งติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนของรัฐบาล ณ บ้านจ้องวัด หมู่ที่ 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยได้ประกอบพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน โดยมีนายสุรชาติ สอาดเอี่ยม ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมร่วมงานในครั้งกว่า 400 คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐบาล ที่ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ จังหวัด ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 08 และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผุ้นำชุมชนเข็มแข็งที่ 3202 พร้อมชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210 ให้การขับเคลื่อน

แหล่งข่าวจาก – ร.ท.พิสิษฐ์ พระเรียง หัวชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน