จ.อุตรดิตถ์ อบต.หาดงิ้ว แถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน การลอยกระทงโคมไฟยักษ์ และงานลอยกระทง ยลวิถีน่านนที อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือพายฯ

จ.อุตรดิตถ์ อบต.หาดงิ้ว แถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน การลอยกระทงโคมไฟยักษ์ และงานลอยกระทง ยลวิถีน่านนที อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือพายฯ

ที่บริเวณสะพานพระพุทธบาทสี่รอย ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(แพร่ -อุตรดิตถ์) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดหาดงิ้ว ผู้นำชุมชน ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงยลวิถี แข่งเรือหลวงพ่อไซร้ ฟื้นประเพณีที่หายไปกว่า 58 ปี เพื่อสืบสาน รักษา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
นายเฉลียว ลาบรรเทา นายก อบต.หาดงิ้ว กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง และโครงการยลวิถีน่านนที อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือพาย ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานหลัก อาทิเช่น สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สาขาแพร่ อุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ได้มีการแข่งขันเรือพาย และประเพณีลอยกระทงโคมไฟยักษ์ และมีการฉายภาพยนตร์ จักรพงษ์ภาพยนตร์ ซึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่

ในวันนั้นประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่ ก็จะได้พบกับแสงสีเสียง โคมลอยไฟยักษ์ ที่สว่างไสวอย่างสวยงามภายในงาน และจะมีการถวายโคมเป็นพุทธบูชา เพื่อเความเจริญรุ่งเรืองและสิริมงคล งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2565 ที่ท่าน้ำวัดหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานลอยกระทง ตำบลหาดงิ้ว

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน