ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามสำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายพีระพงษ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายเกียรติคุณ พรหมเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ มอบหมายให้นายจรรยง โกมุทพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายวัชเรนทร์ แววดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ร่วมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่จากบริเวณหน้าเขื่อนราษีไศลไปตามลำน้ำมูลจนถึงท้ายเขื่อนหัวนา ซึ่งจากภาพมุมสูงตั้งแต่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ราษีไศล ยางชุมน้อยลำเภอกันทรารมย์ ปรากฏว่าสถานการณ์อุทกภัยได้เริ่มคลี่คลายปริมาณน้ำท่วมได้ลดลงมาก

และในส่วนถนนการคมนาคมสัญจรไป-มาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สามารถเริ่มใช้การได้ในหลายเส้นทางแล้ว คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้
นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสำรวจและเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไป และคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ