เตรียมเปิดด่านกิ่วผาวอกเพื่อการค้า

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ /ทีมพิราบขาว ข่าว
เตรียมเปิดด่านกิ่วผาวอกเพื่อการค้า

31กรกฏาคม2563 เวลา13-15.00น
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือแล้วลงพื้นที่ตรวจการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก และบ้านหลักแต่ง ตามโครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน ณ หอประชุม ทต.ทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.ผาเมือง ได้ชี้แจงในทีประชุมว่าฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมสำหรับการเปิดจุดผ่อนการค้า จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ จุดผ่อนการค้ากิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดยมี พ.ท.ฐานพัฒน์ แสงนาค ผบ.บก.คค.ที่1ฯ บรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ รอง นรม. และรมว.พณ. มีข้อหารือและสั่งการในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1.) ให้ ผจว.ช.ม. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าให้ได้ภายใน 1 เดือน ในกรณีที่รัฐบาล สมม. เห็นด้วยในการเปิดจุดผ่อนปรนร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางการค้าชายแดน
2.) ทหารฝ่ายความมั่นคงเจรจากับ ผบ.ฝ่ายทหารของ สมม. เพื่อร่วมกันผลักดันไปถึงระดับรัฐบาล สมม.
3.) กระทรวงการต่างประเทศ นำข้อหารือการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าให้ รมต.ตปท. ทราบ เพื่อหารือกับกระทรวงต่างประเทศของ สมม. ในวันที่ 7 ส.ค.63
4.) นำข้อพิจารณาหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายทูตของ สมม. ประจำประเทศไทย
5.) เอกชน/สมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทย-จีน/หอการค้า/สภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของไทยร่วมกันเจรจากับเอกชน/สมาคมและผู้ประกอบการของ สมม. เพื่อร่วมกันผลักดันทุกภาคส่วน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนภาคประชาชนอยากให้เปิดเพราะจะได้ค้าขายสินค้า แต่อีกทางก็กลัวว่ายาเสพติดจะทะลักหรือเลดลอดมาทางนี้ได้ แต่ทางฝั่งประเทศเมียนมา ยังเงียบและไม่ทราบว่าทางรัฐบาลจะเอาอย่างไร ทหารตัวน้อยตามแนวตะเข็บไม่กล้าแสดงออกในด้านความคิด