พิธีรับ – ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

31มีค.62 ที่ กองคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพล นาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพล นาวิกโยธิน
(ท่านเก่า) กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพล นาวิกโยธิน
(ท่านใหม่) โดยมี รอง ผบ.กรม ร.3 พล.นย.ผบ.ฉก.นย.ทร, เสธ.กรม ร.3 พล.นย.,ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมพิธี 
ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3.พล.นย. (ท่านเก่า) พร้อมด้วย น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.(ท่านใหม่) ได้ไปทำพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่  หลังจากเสร็จสิ้นการทำพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่  ได้เดินทางต่อไปยังห้องประชุม101 เพื่อทำพิธี รับส่งหน้าที่  ในการนี้ ผบ..กรม ร.3.พล.นย./ /ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. (ท่านเก่า)ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำความเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษ์ฯ หลังจากนั้น ผบ..กรม ร.3.พล.นย.ท่านเก่า และท่านใหม่ ลงนามในเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ และได้เดินทางต่อไปที่บริเวณสนาม หน้า บก.เพื่อทำพิธีมอบการบังคับบัญชา โดยทาง ผบ.กรม ร.3.พล.นย.(ท่านเก่า) ได้มอบธง กรม ร.3 พล.นย.ให้กับ ผบ.กรม ร.3.พล.นย.(ท่านใหม่)

ทั้งนี้ทาง น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.3.พล.นย.(ท่านเก่า)ได้กล่าวอำลากำลังพลผุ้ร่วมพิธี และกล่าวมอบการบังคับบัญชาให้ ผบ.กรม ร.3.พล.นย.(ท่านใหม่)  ทั้งนี้ทางน.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.3.พล.นย.(ท่านใหม่)ได้ให้โอวาท และได้เดินทักทายกำลังพล หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ บก.กรม ร3 พล นย. ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.กรม ร.3พล.นย ตั้งแต่  1 เมย.2562

 

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส