เชียงใหม่ ประชาชนแห่เข้าห้างหลบร้อนหลบฝุ่นควันแต่ยังใส่หน้ากากในห้าง ขณะที่ช่วงบ่ายมาท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ค่อยเปิดขึ้นเรื่อยๆ

ประชาชนแห่เข้าห้างหลบร้อนหลบฝุ่นควันแต่ยังใส่หน้ากากในห้าง ขณะที่ช่วงบ่ายมาท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ค่อยเปิดขึ้นเรื่อยๆ จนดอยสุเทพเริ่มกลับมา เห็นได้ชัดขึ้นเป็นอีกสัญญาณของหมดควันเริ่มลดปริมาณลง แต่ยังไม่พ้นวิกฤต

ผู้สื่อข่าวสำรวจไปตามห้างสรรพสินค้า ห้างสะดวกซื้อต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องแน่นไปด้วยประชาชน ลาดจอดรถเกือบทุกแห่งเต็ม การจราจรทั้งเข้าและออกเป็นทางยาว หลังจากเกิดวิกฤตมลพิษทางอากาศของฝุ่นหมอกควันไฟป่าที่ไหลเข้ามาปกคลุมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่อย่างหนาแน่น จนทำให้ดอยสุเทพหายไปทั้งลูกมาสองวันติด จนทำให้หลายคนต้องหาพื้นที่ฟอกปอดให้กับครอบครัว และสภาพอากาศที่ร้องจัดทำให้ห้างเหล่านี้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่หลบร้อนหลบฝุ่นพิษเข้าไปพักผ่อน เพราะอยู่บ้านหลายคนต้องเสียเงินค่าใช้ไฟเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งจะเห็นบรรดาประชาชนที่เดินทางหลายคนยังสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นPM2.5 ถึงจะเป็นสถานที่ปิดแล้วก็ตามเพราะยังไม่มั่นใจ

 

อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นที่ผ่านมา สภาพท้องฟ้าในเมืองเชียงใหม่เริ่มเปิด เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามากกว่าเป็นสีขาวขุ่น เหมือนในห้วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะพระอาทิตย์ได้สาดแสงส่องลงมาให้ได้เห็นหลังจากที่ผ่านมาจะมองเห็นมัวๆ เท่านั้น ขณะที่ดอยสุเทพที่หายไปทั้งลูกกับแสงตะวันก็กลับมาเป็นอีกสัญญาณของปริมาณหมอกควันไฟได้ลด
ปริมาณลง แต่ก็ยังไม่พ้นวิกฤตเพราะเริ่มมีกระแสลมพัดเข้าต่อเนื่อง

 

ส่วนปริมาณการตรวจวัดค่าล่าสุด18.00 น. จุดแรก ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 116 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 75 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จุดที่สองกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จุดที่สาม บนดอยสุเทพต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและจุดที่สี่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง
cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์