จันทบุรี-พาณิชย์จันทบุรีจัดจำหน่ายสินค้า พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

จันทบุรี-พาณิชย์จันทบุรีจัดจำหน่ายสินค้า พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

วันนี้ ( 30 พ.ย.65 ) ที่บริเวณศาลเจ้าที่ตลาดล่าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดจันทบุรี” ที่จังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นโดยเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาด ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายสินค้าตลอดจนเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมากกว่า 80 รายการ ใน 5 หมวดสินค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง และยารักษาโรค ลดราคาสูงสุดถึง 50 %

โดยมีสินค้า ไฮไลท์ที่จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ได้แก่ หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 160 บาท น่องไก่ติดสะโพก กิโลกรัมละ 65 บาท ไข่ไก่ เบอร์ M หรือเบอร์ 3 แผงละ 95 บาท และน้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. – 17.00 น. ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 160 จุด จำหน่าย จุดละ 3 วัน สามารถติดตามข่าวสารการตั้งจุดจำหน่ายได้ที่ Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของอำเภอในพื้นที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก