ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่35รายบุคลากรทางการแพทย์2คน ใน12อำเภอ มีเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 233 ราย

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่35รายบุคลากรทางการแพทย์2คน ใน12อำเภอ มีเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 233 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน12 อำเภอจาก20อำเภอ 35 ราย ผู้ป่วยสะสม 39,775 รายรักษาหาย 77 ราย คงพยาบาล 730 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 233 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม :53,549 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม : 351 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 12อำเภอ จาก 20 อำเภอ ดังนี้
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 34 ราย อาทิ
1.เมืองร้อยเอ็ด 4 ราย 2.สุวรรณภูมิ 4 ราย 3.พนมไพร 3 ราย 4.ปทุมรัตต์ 0 ราย 5.ทุ่งเขาหลวง 0 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(RT-PCR) 35ราย
ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 1 ราย เฝ้าระวังสูง 0 ราย พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 1 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 34 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดวันนี้(RT-PCR) 34 ราย
สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน 27 ราย ติดเชื้อในสถานศึกษา 0 ราย ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 5 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย
ในระลอกมกราคม 2565 มีผู้เสียชีวิตสะสม 233 รายดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 233 :
ㆍเป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศหญิง อายุ 78 ปี ภูมิลำเนา อ.เกษตรวิสัย
เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคไตเรื้อรัง

ไม่ได้รับวัดซีนโควิด 19
ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตรวจ ATK พบผลบวก รักษาแบบ Home Isolation
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีอาการ ซึม ไม่พูด หายใจหอบ
เข้ารับกรรักษาที่ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ใส่ท่อช่วยหายใจ
สงรักษาต่อที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และส่งตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด19 มีภาวะ ปอดอักเสบ
เสียชีวิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.56 น.

แนะนำ
จ.ร้อยเอ็ด
ชวนผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ลดป่วยหนักและเสียชีวิต จากโรคโควิด19
“คนร้อยเอ็ด รวมพลัง ร่วมใจ”
พาผู้สูงวัย และคนในครอบครัว
ไปฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม
ฟรี! ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน

ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด | www.sasuk101.moph.go.th / โทs 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว