พะเยา เฮฮา! กีฬาผู้สูงอายุบ้านแม่กา

พะเยา เฮฮา! กีฬาผู้สูงอายุบ้านแม่กา

วันที่ 30 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูอาชวพิมล เจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก ผอ. ร.ร.ผู้สูงอายุ แม่กาโทกหวาก เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก ภายในวัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

โดยมีการการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุหลายประเภท อาทิ กินขนม ปิดตาแต่งหน้า เตะปี๊บ และการละเล่นอื่นๆ ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานและผู้คนที่มาดูชมไปทั่วบริเวณงาน ทำให้บรรยากาศการแข่งขันกีฬาผุ้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวากสนุกสนานและคึกคักเป็นอย่างมาก

พระครูอาชวพิมล กล่าวว่า ทางวัดแม่กาโทกหวาก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ในชุมชนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุมีความรู้ความสามัคคี และสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เพราะวัดแม่กาโทกหวากเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ทั้งการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ เตะปิ๊บ ปิดตาแต่งหน้า รวมทั้งกีฬาอื่นๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก