เปิดแล้วยิ่งใหญ่อลังกาลงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

เปิดแล้วยิ่งใหญ่อลังกาลงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 16.20น.ของวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ.บริเวณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมือง จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นางสาว พัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวรายงาน พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงฯประจำปี 2565 โดยมีนาย มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกผู้แทนราษฎร์จังหวัดสุโขทัย เขต1 ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยร่วมกันเปิดงานในครั้งนี้ด้วย โดยขบวนแห่ก็จะประกอบด้วยสาวงามถือป้ายนำขบวนแต่ละพื้นที่ ขบวนแห่กระทง เล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงใหญ่ ขบวนวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง ชุดผ้าไทย วงมังคละหลวง ขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน ขบวนนางนพมาศ ทั้งนี้รูปขบวนจะมาจาก 9 อำเภอในเขตจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้การจัดงานจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการแสดง แสง สี เสียง ทุกค่ำคืน ณ.บริเวณอุทยานประว้ติศาสตร์สุโขทัยในทุกค่ำคืน ภายในงานเน้นการประดับตกแต่งพื้นที่ บริเวณโบราณสถานประดับโคมไฟ กระทงเล็ก กระทงใหญ่ บริเวณท่าน้ำให้นัก ท่องเที่ยว ได้ลอยกระทง มีจุด Landmark

สวยๆสำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ความประทับใจ และมีการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง การแสดงแสงสีเสียง การประกวดนางนพมาศ ย้อนอดีตกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็น 1ใน10 ของเทศกาลโลก. ประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การแสดงโขน การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ตลาดแลกเบี้ย และกิจกรรมอื่นอีกมากมายโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่มีเอกลักษณ์ ความเป็นเมืองมรดกโลก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานจะ ฟรี เที่ยวฟรี ชมฟรี ในงานนี้

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939