ร่วมเสริมพลังบวกชุมชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ กองกำลังนเรศวร สนับสนุน พยาบาล “จิตอาสาใต้ร่มพระบารมี” กับภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ห่างไกล ดอยสูง มอบสิ่งของ ตรวจสุขภาพในอำเภอท่าสองยาง

” ร่วมเสริมพลังบวกชุมชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ กองกำลังนเรศวร สนับสนุน พยาบาล “จิตอาสาใต้ร่มพระบารมี” กับภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ห่างไกล ดอยสูง มอบสิ่งของ ตรวจสุขภาพในอำเภอท่าสองยาง

กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 กองกำลังนเรศวร ให้การสนับสนุน กลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จิตอาสาใต้ร่มพระบารมี” เครือข่ายพัฒนาชน บท โครงการของขวัญจากก้อนดิน โดย นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนครนายก พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด 4 x4 และรถยนต์บรรทุกต้นแบบ นำ “สมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค มอบให้ราษฎร และออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านบลาเด และ บ้านเชคะปู่ หมู่ 17 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พร้อมกันนี้ กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลนครนายก ช่วยกันทำความสะอาด สุขศาลา..ใต้ร่มพระบารมี และจัดเรียงยารักษาโรคเข้าตู้ยา ณ สุขศาลา บ้านบลาเด หมู่ 17 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นอกจากนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จิตอาสาใต้ร่มพระบารมี” เครือข่ายพัฒนาชน บทโครงการของขวัญจากก้อนดิน และชาวบ้านบ้านบลาเด ร่วมกันดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจร บริเวรบ่อปลา”สามัคคี” จำนวน 10 ต้น ในพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โดยปฏิบัติการเดินเท้าออกมอบสิ่งของ ให้บริการตรวจสุขภาพ มอบเวชภัณฑ์ ยา พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดอยสูง กลุ่มชาติติพันธ์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ของ กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 กองกำลังนเรศวร และ กลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จิตอาสาใต้ร่มพระบารมี” เครือข่ายพัฒนาชน บทโครงการของขวัญจากก้อนดิน ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2564