นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธาน ในการประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยจ.ชัยนาท

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธาน ในการประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยจ.ชัยนาท โดยมี น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา

ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมแจ้งการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. และการลงทะเบียนและการใช้สิทธิล่วงหน้า นอกเขต /ในเขตจังหวัดชัยนาท อีกทั้งได้จัดแสดงอินโฟกราฟฟิค เพื่อการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ให้แก่ส่วนราชการ ซึ่งจะได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

*******************