เพชรบุรี- ชาวท่ายางตื่นตัวการป้องกันแพร่เชื้อโควิด19 ทำความเข้าใจ งดจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

เพชรบุรี- ชาวท่ายางตื่นตัวการป้องกันแพร่เชื้อโควิด19 ทำความเข้าใจ งดจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

หลังจากที่นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี แถลงถึงสถานการณ์ว่าล่าสุดในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเพศชายอายุ23ปี จำนวน1คน ทำให้หลายหน่วยงานต่างตื่นตัวร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 นอกจากนั้นตามสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำเพชรบุรี บ้านบ่อตะกั่วและคอชะออม ซึ่งอยู่ในเขตตำบลท่าแลง ก็ปิดใช้บริการเป็นการชั่วคราว โดยในส่วนของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการวัด ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมหารือและกำหนด ขอความร่วมมือโดยมีการประชุมกันเมื่อวันที่ 24มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยตั้งโต้ะให้นั่งห่างกันกว่า1เมตร พร้อมป้องกันคัดกรองก่อยเข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือการใช้มาตรการและระเบียบการจัดงานบวช งานแต่ง งานศพ ในช่วงนี้ ดังนี้

สำหรับงานบวช
1.งดการแสดงดนตรีสด มโหรสพ ที่มีการแสดงเต้นรำ ทุกชนิด

2.งดการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน หรือ ถ้ายกเลิกการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ได้ ให้จัดที่นั่งโต๊ะละ4คน

3.งดการดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

4.ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

5.ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

6.งดการแห่นาคจากบ้านไปวัด

7.การแห่นาครอบโบส์ ให้ตั้งแถวตอนลึก สองคนระยะห่างกัน1เมตร

8.ขอความร่วมมืองดโปรยเหรียญหว่านทาน

9.พิธีอุปสมบทในโบส์ ให้เฉพาะพ่อแม่ และญาติสนิทเข้าร่วมพิธีเท่านั้น

10.ให้เจ้าภาพประสานงานกันเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน
สำหรับงานมงคลสมรส
1.งดการแสดงดนตรีสด มโหรสพ ที่มีการแสดงเต้นรำ ทุกชนิด

2.งดการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน หรือ ถ้ายกเลิกการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ได้ ให้จัดที่นั่งให้แขกโต๊ะละ4คน

3.งดการดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

4.ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

5.ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

6.ให้เจ้าภาพประสานงานกับเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน
ส่วนการจัดงานศพ
1.ให้เจ้าจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมฟังพระสวด ห่างกัน1เมตร

2.การขึ้นวางดอกไม้จันทร์ให้จัดแถวขึ้นระยะห่างกัน1เมตร

3.งดการดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

4.ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

5.ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

6.ให้เจ้าภาพประสานงานกันเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี