ร้อยเอ็ด/… บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน ปี้นี้ ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 9

ร้อยเอ็ด/…
บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน ปี้นี้ ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 9

วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 ตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ผู้สื่อข่าวรายงา่นว่า ทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดร้อยเอ็ดนิยมประกอบกิจกรรมทำบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบถอดกันมาในภาคอิสาน ข้าวประดับดินจะประกอบด้วย ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือฝังดิน

มูลเหตุที่ทำให้เกิดบุญข้าวประดับดิน ครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของพระสงฆ์ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลากลางคืนจึงพากันมาส่งเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงถวายสสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกกุศลไปให้ญาติพี่น้อง จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินขึ้น….
พิธีทำบุญข้าวประดับดิน ในวันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ญาติโยมนิยมถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ และมีการเตรียมอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ โดยห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทง รุ่งเช้าในวันแรม 14 ค่ำ เวลาประมาณ 4 ถึง 5 นาฬิกา นำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัด ในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วดังกล่าว บางท้องถิ่นอาจทำก่อนถวายทานก็มี เป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวประดับดิน

ดำเนิน พรมไขยา/รายงาน