นครนายก – ครอบครัว “ครัวครูน้อม” ทำบุญเลี้ยงภัตตาการเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในครอบครัว พี่น้องและพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคารพรัก สร้างความอบอุ่นที่ดีต่อกัน 29 กันยายน 2563

นครนายก – ครอบครัว “ครัวครูน้อม” ทำบุญเลี้ยงภัตตาการเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในครอบครัว พี่น้องและพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคารพรัก สร้างความอบอุ่นที่ดีต่อกัน 29 กันยายน 2563

ที่บ้าน”ครัวครูน้อม” ถนนศรีนาวา-เขื่อนขุนด่านปราการชล ตรงข้ามวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คุณวกุล เข็มนาค เจ้าของ/ผู้จัดการร้าน “ครัวครูน้อม” พร้อมผู้ใหญ่ณัฐพงษ์ (เก่ง) แก่นใจเด็ด ญาติ พี่น้องและเพื่อนๆที่เคารพนับถือ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดกิจการร้าน”ครัวครูน้อม” ที่มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการได้ทำบุญร่วมกันในระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่ใกล้ชิด เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในงานบุญเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจ ท่ามกลางความอบอุ่นของผู้ร่วมงาน ที่มาให้กำลังใจและขอให้กิจการร้าน “ครัวครูน้อม” มีความเจริญยิ่งๆขึ้น เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตั้งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดนครนายก หาง่าย ตรงข้ามวัดคีรีวัน อาหารเพื่อสุขภาพ สด อร่อย ถูกใจ ราคาไม่แพง เจ้าของอัธยาศัยดี ผ่านไปมาแวะเยี่ยมเยือนกัน นอกจากนี้ยังมีที่พัก/โฮมสเตย์ ไว้รับรองทุกท่านด้วยมิตรไมตรีจิตที่ดี สะอาด บรรยากาศดีอีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก