5 สส พลังประชารัฐเพชรบูรณ์ มอบเงินเดือน คนละ 100,000 บาท รวมเป็นจำนวน 500,000 บาทต้านภัยโควิด 19

5 สส พลังประชารัฐเพชรบูรณ์ มอบเงินเดือน คนละ 100,000 บาท รวมเป็นจำนวน 500,000 บาทต้านภัยโควิด 19

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น ที่ห้องรับรองแขก พิเศษ ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 สส พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นาย สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เพื่อมอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม เกี่ยวกับการป้องกัน โรคโควิด 19 และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งมอบเงินจำนวน 400 ,000 บาท ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และได้มอบให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบ ในเรื่องของการตั้งด่านสกัดโรคโควิด 19 นำไปมอบให้กับด่านทั้ง 2 จุดก็คือด่านที่ อำเภอหล่มสักจำนวนเงิน 50,000 บาท ด่านที่อำเภอศรีเทพ จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการซื้ออาหาร และเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรในการตรวจสกัด
ทั้งนี้ สส ทั้ง 5 คนได้นำเอาเงินเดือนจากการเป็น สส มามอบให้ คนละ100,000 ได้แก่นายเอี่ยม ทองใจสด นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ นายจักรัตน์ พั้วช่วย นางสาวพิมพร พรพฤฒิพันธุ์ พร้อมกันนี้นายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ ได้มาร่วม และปรึกษาหารือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงแนวทางการช่วยเหลือ เช่น ตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ ชุดป้องกันของหมอ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนายก อบจ ได้รับปากว่าจะจัดหามาให้