พระสงฆ์มอบข้าวกล่องให้ชาวบ้าน550กล่อง

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
พระสงฆ์มอบข้าวกล่องให้ชาวบ้าน550กล่อง

29 เมษายน 2563 เวลา 0730 น
พระครูวิมลบุญญาคม เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะพระภิกษุ-สามเณร วัดบ้านอ่าย อ.ไชยปราการ ร่วมกับ นายสมเกียรติ อยู่ศิริ กำนันตำบลศรีดงเย็น นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยปราการ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ร่วมกับคณะศรัทธาผู้ใจบุญทุกคน ทำข้าวกล่องจำนวน 550 กล่อง

มอบให้ชาวบ้านอ่ายที่ยังขาดแคลนอาหารในช่วงอยุ่บ้านช่วยชาติ เพื่อความห่วงใยต่อคนในชุมชนคุณธรรมบ้านอ่ายได้เดินทางมารับข้าวกล่องกันทุกคนในหมุ่บ้านเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของพระสงฆ์ และผู้ใจดีสมทบเงินมาร่วมเพื่อทำการซื้อสิ่งของมาประกอบอาหารแจกกันในวันนี้