ร้อยเอ็ด/.. พล.ร.6 ถ่ายทอดความห่วงใย ผบ.ทบ. ให้หน่วยขึ้นตรงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรที่เจอผลกระทบโควิด-19

ร้อยเอ็ด/..
พล.ร.6 ถ่ายทอดความห่วงใย ผบ.ทบ. ให้หน่วยขึ้นตรงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรที่เจอผลกระทบโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 เม.ย.2563 พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทั้งในที่ตั้งปกติและพื้นที่ชายแดน เอกซเรย์พื้นที่รับผิดชอบของพล.ร.6 หากพบเกษตรกรประสบปัญหาขายผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ ให้พิจารณาช่วยเหลือทั้งในรูปแบบการรับซื้อเพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้แก่กำลังพลภายในหน่วย และในลักษณะการจัดพื้นที่ของหน่วยทหาร ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่าย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ทุกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

หน่วยที่ขึ้นตรง พล.ร.6 เข้าดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้ว เช่น กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ รับซื้อชมพู่จากสวนชมพู่ของ น.ส.พรนภา บุญวัน บ้านสะโน ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ /กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รับซื้อปลานิลจาก นายทองดี บุตรขาว กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลบุ่งไหม อ.วารินชำรา จ.อุบลราชธานี /กองพันทหารราบที่ 12 พื้นที่เขาพระวิหาร รับซื้อกล้วยจากชาวสวน บ้านหนองเม็ก ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบคุณ PR.พล.ร.6 อนุเคราะห์/ ภาพ-ข่าว