กิจกรรมพระเจ้าตาก ที่เมืองมะขามหวาน

กิจกรรมพระเจ้าตาก ที่เมืองมะขามหวาน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการเมืองวิถีใหม่ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีงานกิจกรรมพระเจ้าตากสินมหาราช จัดขึ้นที่บริเวณวัดสังกิจจาราม ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมของงานภาคเช้าคณะได้รวมตัวกันที่หน้ากองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ภ่ายภาพร่วมกัน ณ .บริเวณด้านหน้ารูปปั่นอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง จากนั้นคณะได้เดินทางมายังสถานที่จัดงานกิจกรรมพระเจ้าตากสินมหาราช ณ .วัดสังกิจจาราม โดยมีท่านพระครูสุภัทรชัยสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสังกิจจาราม (ธ) ได้นำคณะสักการะรูปแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนทองกว่าร้อยปี พระเจ้าตากสินมหาราช และรำถวายแม่ไม้มวยไทย สนับสนุนโดย ดร.ภัทรดร พุทธรัตนะ ประธานคณะที่ปรึกษาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ฯ จ.เพชรบูรณ์

จากนั้น นายบรรหาร
บุญเขต ได้อ่านคำสดุดีวีรกรรมพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน โดยมีนายสุรพงษ์ พรมเท้า ประธานคณะทำงานพลเมืองวิถีใหม่ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกัน (เสร็จพิธี)