หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ระดมจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ อพยพประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าสักล้นตลิ่ง เข้าท่วมในอำเภอบึงสามพัน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ระดมจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ อพยพประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าสักล้นตลิ่ง เข้าท่วมในอำเภอบึงสามพัน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมกำลังพลจิตอาสา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน หลังจากทำการฟื้นฟูทำความสะอาดศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจาก พายุ “โนรู” ในพื้นที่ ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

บัานคลองปากโบสถ์ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับน้ำสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ในบางพื้นที่ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผบกระทบ จำนวน 80 หลังคาเรือน โดยได้ทำการแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอพยพประชาชน ประมาณ 100 คน มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บ้านคลองปากโบสถ์ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์