ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วม ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน นำจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ขนย้ายสิ่งของ มอบถุงยังชีพ หลายหมู่บ้านในอำเภอแม่ทา

⛈️☔💧 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วม ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน นำจิตอาสา ชุดบรรเทาสาธารณภัย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ขนย้ายสิ่งของ มอบถุงยังชีพ หลายหมู่บ้านในอำเภอแม่ทา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ และชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย หน่วยสัสดีอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำไหลหลากในพื้นที่บ้านสบเมย หมู่ที่ 2 และบ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้ช่วยราษฎรขนย้ายสิ่งของจากบ้านพักที่ถูกน้ำหลากเข้าท่วมไว้ในที่ปลอดภัย พร้อมทั้งลุยน้ำเดินเท้ามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ถึงบ้าน ตลอดจนบรรจุกระสอบทรายเพื่อวางกั้นเป็นแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมเพิ่มเติมในย่านชุมชน ร่วมกับ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทา และประชาชน

ด้าน นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาขุมเงิน มอบหมายให้ นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เฝ้าระวังและช่วยเหลือราษฎร จากเหตุน้ำไหลหลาก ที่เกิดขึ้นจากพายุ โนรู ทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร บริเวณโค้งอ่างเก็บน้ำแม่เมย มีน้ำหลากผ่านถนน , บริเวณถนนสายแม่เมยห้วยเดื่อ , บริเวณห้วยหลอด , บริเวณสะพานบ้านปงดอยคำ ,

บริเวณบ้านป่าไม้ มีน้ำหลากตั้งแต่ในช่วงดึกของวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริเวณสะพานสบเมยฝั่งหล่ายเมย และอีกหลายจุดในตำบลทาขุมเงิน หากไม่จำเป็น ให้งดการเดินทางผ่านจุดดังกล่าว

นอกจากนี้ นาย สมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย นายคำรณ ใจกาศ กำนันตำบลทาขุมเงิน นายสุจิต กันทะกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทาสบเมย ลงพื้นที่ ประสานหน่วยงานต่างๆ สืบเนื่องจากผลกระทบจากพายุ “โนรู” ทำให้น้ำแม่เมย ไหลหลากท่วมนองถนน บ้านเรือน ที่ บ้านทาสบเมย หมู่ที่ 2 และ ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เบื้องต้นหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการสำรวจความเสียหาย เยี่ยมให้กำลังใจ และ เปิดพื้นที่วัดทาสบเมย เพื่อใช้เป็นที่จอดยานพาหนะ ป้องกันยานพาหนะเสียหาย และ จะได้ดำเนินการประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต่อไป💧☔⛈️