ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังจิตอาสา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ กองพันสัตว์ต่าง ร่วมกับ อำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งบรรจุกระสอบทรายป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงพังทลาย ช่วยผู้ประสบเหตุดินสไลด์บ้านพักริมลำน้ำปิง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังจิตอาสา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ กองพันสัตว์ต่าง ร่วมกับ อำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งบรรจุกระสอบทรายป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิงพังทลาย ช่วยผู้ประสบเหตุดินสไลด์บ้านพักริมลำน้ำปิง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน (ขุนอาสา 552) พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ จาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับ นายณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสันทราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันทราย ที่ 15 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าป๋อ หมู่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดเหตุตลิ่งพังดินสไลด์บริเวณที่ดินของชาวบ้านที่ติดแม่น้ำปิงได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ครัวเรือน โดยร่วมกันเฝบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปิงเพิ่มเติม และไม่ให้มีดินสไลด์ถึงบ้านเรือนประชาชน จำนวน 3,000 กระสอบ ปัจจุบันยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้นำรถบรรทุกทรายมาลงเพิ่มจำนวน 2 ลำรถ และนำถุงกระสอบทรายมาเพิ่มอีกจำนวน 1,000 ใบ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ดินโคลนตลิ่งถล่ม

ซึ่ง ทหารจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันสัตว์ป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการก่อสร้างพนังกั้นน้ำและวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำปิง ไม่ให้กระทบมาถึงแนวบ้านเรือนของประชาชน และเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะ แนวโน้มสถานการณ์ : ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้