นครนายก – พิธีบวงสรวง เททองพระเจ้าตากสินมหาราช ชมมโหรสพประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

นครนายก – พิธีบวงสรวง เททองพระเจ้าตากสินมหาราช ชมมโหรสพประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ

ที่อนุสรณ์สถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางพารา แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายบุญสวย โสภณสกุลกิจเจริญชัย พร้อมคณะสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางพารา แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเททองพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีพุทธาภิเษกพระยอดนำชัยหลังช้าง และองค์สิวลีมหาเถระเจ้า รุ่น 1 มหาลาภทันใจ หลังจากนั้นนายบุญสวย

โสภณสกุลกิจเจริญชัย พร้อมคณะได้เป็นประธานเปิดงานประกวดร้องเพลิงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่าน โดยมีนายภารา เมืองนคร นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครประกวดร้องเพลงเพื่อชิงถ้วยและเงินรางวัล โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักจัดรายการสถานีวิทยุเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่นักร้องมืออาชีพต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก