บรรยากาศการแสดง แสดงแสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย (Mini light and Sound)

บรรยากาศการแสดง แสดงแสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย (Mini light and Sound)

จังหวัดสุโขทัย จัดการแสดงแสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย (Mini light and Sound) ขับเคลื่อนแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

บรรยากาศการแสดง แสดงแสง สี เสียง ยามค่ำคืน@สุโขทัย (Mini light and Sound) เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย เป็นไปอย่างคึกคัก โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเข้าชมตั้งแต่เวลา 18.00 น. และเต็มจำนวน 200 คน ในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งการแสดง Mini light and Sound จะจัดขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนของวันที่ 8 มกราคม 2565 นักท่องเที่ยวสามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 200 คน ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939