จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

นายมนูญ อินเหลือง ผู้ใหญ่บ้านชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.10 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านของนางสาววีรดา ชาปา อายุ 28 ปี เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เข้าระงับเหตุ และเหตุเพลิงไหม้สงบในเวลา 11.00 น. บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหลัง โดยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ร่วมกันออกสำรวจความเสียหาย รวมความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 200,000 บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำเร็จลุล่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ได้แก่ ถุงยังชีพ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพแก่ราษฎรในเบื้องต้น

ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์