ร้านยาที่เบตง ผู้ถือสิทธิบัตรทอง รับยาฟรีใน 16 กลุ่มอาการ ถูกใจชาวบ้านลดเวลาลดค่าใช้จ่าย

ร้านยาที่เบตง ผู้ถือสิทธิบัตรทอง รับยาฟรีใน 16 กลุ่มอาการ ถูกใจชาวบ้านลดเวลาลดค่าใช้จ่าย

ยะลา – ร้านขายยาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 3 ร้านเปิดให้บริการผู้ถือสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถรับยาร้านยา คุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ ร้าน โพธิ์ทองโอสถ เริ่มให้คำปรึกษาและจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเป็นทางเลือก แทนการไป รพ.ที่อาจเสียเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ร้าน โพธิ์ทองโอสถ ตั้งอยู่ที่ 242 ถนนสุขยางค์ อ. เบตง จ.ยะลา เริ่มมีผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาททยอยไปรับบริการรับยาในโครงการที่ สปสช. ร่วมกับสภาเภสัชกรรมให้บริการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ครอบคลุม 16 กลุ่มอาการ ที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม และสามารถใช้สิทธิบัตรทองรับยาฟรีได้ที่มีอาการปวดหัว, เวียนหัว ปวดข้อ เจ็บกล้ามเนื้อ ไข้, ไอ เจ็บคอ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก ถ่ายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเจ็บ ตกขาวผิดปกติ อาการทางผิวหนัง เช่น ผื่น คัน บาดแผล ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตา ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหู พร้อมให้คำปรึกษา รับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยร้าน โพธิ์ทองโอสถ เป็นหนึ่งในร้านยาคุณภาพรูปแบบใหม่ที่ร่วมให้บริการสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
เภสัชกรประจำร้านโพธิ์ทองโอสถ กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดให้บริการก็มีประชาชนทยอยมาใช้บริการ แต่ส่วนใหญ่ยังไมทราบข่าว ส่วนปัญหาที่พบ คือการให้บริการผู้มาขอรับยา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขอรับยา เพราะทางร้านติดลูกค้าหน้าร้านและในโครงการนี้เมื่อครบเวลา 3 วันต้องมีการติดตามผล ซึ่งปัญหาที่พบคือไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยที่มาขอรับยา เสียสิทธิ์ ส่วนอีกปัญหาที่ทางร้านยาจะพบก็คือการเวียนมารับยา แต่ทางร้านยาที่เข้าร่วมโครงการยังไม่พบโดยทางร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้มีการบันทึกในประวัติผู้มารับยา ซึ่งแต่ละร้านสามารถเช็คได้ คือผู้ป่วยเคยไปรับยาที่ร้านยาร้านไหนแล้วบ้าง

ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการต่างยินดีที่มีโครงการนี้ที่ช่วยเขาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีประชาชนเดินทางไปใช้บริการตามร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองเบตง ทั้ง 3 ร้าน ประกอบด้วยร้านขายยาโพธิ์ทองโอสถเลขที่ 242 ถนนสุขยางค์ อ. เบตง จ.ยะลา ร้านขายยารุ่งทิพย์เภสัช เลขที่ 191 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลาและ ร้านคลินิกยาเบตง เลชที่ 213 ถ.สุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งมีประชาชนทอยอไปใช้บริการกันต่อเนื่อง
เภสัชกรประจำร้านยา โพธิ์ทองโอสถ ฝากถึงผู้ที่จะมาใช้บริการ คือถ้าเป็นผู้ถือบัตรทอง 30 บาทอยู่แล้ว ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและเจ้าตัวต้องมาด้วยตนเองโดยจะมาเอายาให้คนในครอบครัวไม่ได้ โดยโครงการดังกล่าว แจ้งไว้ว่า เจ็บป่วยเล็กน้อย คือ ต้องมารับยาเอง กรณีถ้ามารับยา1 ครั้งแล้ว 2 ครั้งแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ทางเภสัชกรจะให้ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลพบแพทย์ทันที เพราะเกินกำลังที่ร้านยา จะดูแล ในการดูแลผู้ป่วย

สัมภาษณ์เภสัชกรประจำร้านยาโพธิ์ทองโอสถ (ท้ายคลิป)
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593