ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยให้กับผู้ประสบภัยวาตภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยให้กับผู้ประสบภัยวาตภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2566) เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางกรรณชนก ขวัญนาง นายอำเภอคีรีมาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยให้กับผู้ประสบภัยวาตภัย

ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้แก่ ตำบลหนองจิก จำนวน 76 ครัวเรือน ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 1 ตำบลสามพวง จำนวน 42 ครัวเรือน ณ วัดสามพวง ตำบลนาเชิงคีรี จำนวน 41 ครัวเรือน ณ ศาลาประจำหมู่ที่ 2 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยและผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939