เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก (World Red Cross Day )/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก (World Red Cross Day )

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก (World Red Cross Day ) ณ สำนักงานเหล่ากาชาด


จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเข้าร่วม

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ร่วมกับ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล เป็นวันกาชาดโลก (World Red Cross Day ) และขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงภารกิจขององค์กรกาชาด ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิต จึงได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม ( World Red Cross Day ) เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของสภากาชาดไทยขึ้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ