จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สุโขทัย เมืองมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วันนี้ (28 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. ที่วัดราชธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งบทสวดพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิต ก็จะสามารถดำรงชีวิตบนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ คณะสงฆ์ จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อีก 1 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดราชธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อขัดเกลาจิตใจ ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยพร้อมเพรียงกัน

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939