อพท. จัดงานศิลปะสรรค์สร้าง ผ้าลายอย่างสังคโลก ชูแบรนด์สุโขทยพัสตร์ขยายตลาดผ้าสุโขทัย

อพท. จัดงานศิลปะสรรค์สร้าง ผ้าลายอย่างสังคโลก ชูแบรนด์สุโขทยพัสตร์ขยายตลาดผ้าสุโขทัย

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน“สุโขทยพัสตร์ งานศิลปะสรรค์สร้าง ผ้าลายอย่างสังคโลก” ขยายตลาดผ้าสุโขทัย ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ผ้าลายอย่างลวดลายเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ผสานสองศิลปะอย่างสร้างสรรค์ สมกับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมี หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ผู้ผลิตผ้าและผู้ประกอบการด้านศิลปหัตกรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วม

ซึ่งงาน “สุโขทยพัสตร์ ศิลปะสรรค์สร้าง ผ้าลายอย่างสังคโลก” จัดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ซึ่งผ้าลายอย่างลวดลายอัตลักษณ์ของสุโขทัย เป็นผลลัพธ์จากการนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไทยอีกชนิดหนึ่ง เป็นประวัติศาสตร์ของผ้าไทยที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าน่าสะสมและสวมใส่ ภายใต้แบรนด์ “สุโขทยพัตสร์” ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า ผ้าสุโขทัย แบรนด์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณค่าในความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น และในครั้งนี้ได้มอบรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายอย่างเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ โรงเรียนลิไทพิทยาคม ,โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939