นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานเที่ยวสไตล์นวัตวิถี ลึกซึ้งเสน่ห์ชุมชน.พัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร.ตลาด”โอ๊ะป่อย”

ราชบุรี/เมื่อวันที่9มี.ค.2562นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานเที่ยวสไตล์นวัตวิถี ลึกซึ้งเสน่ห์ชุมชน.พัฒนาชุมชนสัมพันธ์สัญจร.ตลาด”โอ๊ะป่อย”

ตลาดริมธาร สัมผัสวิถีริมน้ำภาชี.ใสบาตรพระถ่อแพหนึ่งเดียวในประเทศไทยตลาดโอ๊ะป่อยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ตั้งอยุ่ที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเป็นตลาดเช้าริมน้ำล้อมรอบด้วยบรรยากาศสบายๆของธรรมชาติคำว่า”โอ๊ะป่อย”มีที่มาจากภาษากะเหรี่ยงแปรว่า.พักผ่อน. ไฮไลท์ของที่นี่คือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะสามารถทำร่วมกันได้ในตอนเช้าร่วมกันใส่บาตรพระองแพการทำบุญด้วยการรดน้ำผึ้งด้วยน้ำจากลำน้ำภาชีซื้งเป็นธารน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าใครได้รถน้ำต้นผึ้งจะมั่งมีศรีสุขและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะเดินทางมอบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนบ้านท่ามะขามอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเครื่อนที่โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและคณะให้การต้อนรับ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน