ปราจีนบุรี ..จังหวัดปราจีนบุรีเร่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี

ปราจีนบุรี ..จังหวัดปราจีนบุรีเร่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยเทคโนโลยี

วันนี้เวลา 10.00 น ที่ร้านเดยา คาเฟ่ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว ถึงโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี โดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ QR Code โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี นายดำริ รัตนชินกร นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปราจีนบุรี “Prachin Happiness” เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบไว้ในโปรแกรมเดียว พร้อมนำเทคโนโลยีระบบ Augmented Reality หรือ AR มาเป็นเครื่องมือช่วยในการส่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ไปยังผู้ใช้งาน โดยใช้งานควบคู่กับป้ายบาร์โค้ด 2 มิติ(QR Code) ที่ได้จัดทำขึ้นและติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด 20 แห่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น