ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ฮอมปอยแม่ข่างาม”

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ฮอมปอยแม่ข่างาม” ล่องเรือประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ณ ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ ถนนอัษฎาธร (สะพานน้ำแม่ข่า ตรงข้ามโรงแรมรอยัลพรรณราย)

 

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย