นักศึกษาอเมริกาและเวียดนามดูงานพื้นที่ อ.จอมบึงจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่28พ.ค.2562เวลา9.00น.นักศึกษาอเมริกาและเวียดนามดูงานพื้นที่ อ.จอมบึงจ.ราชบุรี
นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์/นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
ตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
ด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาตรี (Community Health & Diseases in Thailand-FIELD EXPERIENCE University of Wisconsin at Madison)มาลงพื้นที่เรียนรู้ 4 คืน 5 วัน ระหว่าง27-31 พค 62 ที่บ้านตลาดควาย หมู่ 5 อำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี และกำหนดงานเลี้ยงส่งกลับ USA ในวันที่ 30 พ.ค.62
ที่ลานบ้านนายเมฆ เสนาพิทักษ์ เลขที่ 103 ม. 5 บ้านตลาดควายอำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรีจำนวนกว่า 20 คน
ได้กล่าวต้อนรับและนำความห่วงใย
ความปราถนาดี ของ
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แจ้งให้ทราบ โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด จนท ลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่น รพ.ส.ต.อสม /พัฒนากรตำบล /เกษตรตำบล /ครู กศน /อบต จอมบึง /ตำรวจ /ทหาร /อส /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้การต้อนรับดุจญาติมิตร ปลอดภัย มีความสุข ให้ได้รับความประทับใจจากชาวจอมบึง ราชบุรี และประเทศไทย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ .

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน