ผู้ว่าฯพังงา กำชับให้ทุกคนยังคงสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน พร้อมนำข้าวสารในคลังออกแจกจ่ายให้กับวัดหรือมัสยิด เตรียมให้ถนนทุกสายเหลืองอร่ามด้วยดอกไม้สีเหลือง

ผู้ว่าฯพังงา กำชับให้ทุกคนยังคงสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน พร้อมนำข้าวสารในคลังออกแจกจ่ายให้กับวัดหรือมัสยิด เตรียมให้ถนนทุกสายเหลืองอร่ามด้วยดอกไม้สีเหลือง

วันนี้ (8 ก.ค.63) เวลา 08.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 63 เวลา 15.00 น. ได้ทำการส่งตรวจตัวอย่าง 894 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 206 ราย ไม่พบเชื้อ 203 ราย รอผลการตรวจ 3 ราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 39 ราย ไม่พบเชื้อ 37 ราย การค้นหาในชุมชน 249 ราย ไม่พบเชื้อ 249 ราย เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 400 ราย ไม่พบเชื้อ 400 ราย และผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 2 ราย ภายใต้การใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังคงเน้นให้ประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน หรืออยู่ตามสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากๆ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนในที่สาธารณะต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนเพิ่มขึ้น หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดี ส่วนสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเปิดได้นั้น ต้องเป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้กำหนดไว้
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังได้มอบหมายให้ทุกอำเภอ นำข้าวสารอาหารแห้งในคลังอาหารประจำตำบลออกแจกจ่ายประชาชน รวมถึง วัดและมัสยิดต่างๆ จัดการบริหารข้าวของให้เกิดการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหมดอายุ อีกทั้งการปลูกต้นบานบุรีหรือดอกไม้สีเหลืองริมถนนทุกสาย โดยกำหนดให้ทุกๆ 100 เมตร จะทำการปลูก 1 ต้น และการดูแลความสะอาดเรื่องขยะริมทาง ทั้งการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงข้างทาง การจัดเก็บ การจับกุมผู้กระทำความผิด